Datuak babesteko araudia betez, jakinarazten dizugu inprimaki honetan jasotako datuak Deustuko Unibertsitatearen ardurapeko eta jabetzapeko fitxategi batean sartuko direla, unibertsitateko zerbitzuetako erabiltzaileek egiten dituzten iradokizunak eta erreklamazioak kudeatzeko.